Kontakt

Nasza dewiza:

Uczmy się od siebie. Dzielmy się wiedzą.

Forum Compliance
tel. 48 790 022 311

 

Polityka Cookies

 

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych dobrowolnie przez odwiedzających Forum Compliance jest Joanna Grynfelder, administrator strony.  Dane osobowe przetwarzane będą  wyłącznie przez administratora w celu realizacji subskrypcji powiadomień o zmianach na stronie internetowej, w tym rejestracji użytkowników, w celu korzystania z funkcjonalności strony. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do
danych, ich poprawiania, żądanie ich usunięcia w przypadku ustania celu, dla którego zostały zebrane oraz wycofania uprzednio udzielonej zgody. Zebrane dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, IP)  mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Strona www.forumcompliance.com jest własnością Joanny Grynfelder.  Patronat: Fundacja Instytut Compliance Polska, ul. Wiejska 17, Warszawa, KRS  0000642990