Kontakt

Nasza dewiza:

Uczmy się od siebie. Dzielmy się wiedzą.

 
Masz pytania z obszaru:
 • compliance
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • ochrona danych osobowych
 • konflikt interesów
 • regulacje w zakresie działalności inwestycyjnej (MiFID, MAD, MAR)
 • system kontroli wewnętrznej
 • compliance management system (CMS)
 • ISO 19600
 • whistleblowing
 • zapobieganie nadużyciom
 • etyka biznesu
 • regulacje wewnętrzne
 
Szukasz zewnętrznego konsultanta?
Potrzebujesz szkolenia szytego na miarę?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. 
Nasi eksperci to wyłącznie praktycy, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym we wskazanych obszarach.
Pomogą Ci poruszać się w gąszczu wymogów regulacyjnych, procedur, rekomendacji, zachowując przy tym praktyczny wymiar regulacji.
Forum Compliance

Joanna Grynfelder – o mnie.

Jestem ekspertem i praktykiem w obszarze compliance, z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i ochronie danych.
Od 2009 r. zawodowo pełnię funkcje doradcze i wykonawcze w tych obszarach.
Obecnie nie świadczę usług związanych z bezpośrednim doradztwem w obszarze compliance w firmach inwestycyjnych (ze względu na zobowiązania wobec obecnego pracodawcy), ale z przyjemnością mogę polecić kontakt do właściwej osoby.

Informacja o ochronie danych osobowych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Grynfelder z siedzibą w Warszawie, ul. Bogusławskiego 18/120, 01-923 Warszawa. Podane dane osobowe przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionym interesie prowadzonego przeze mnie bloga, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez rok). Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Blog www.forumcompliance.com jest własnością Joanny Grynfelder i jest przedsięwzięciem niekomercyjnym.

Patronat: Fundacja Instytut Compliance Polska, ul. Wiejska 17, Warszawa, KRS  0000642990

Polityka Cookies