Kategoria: Dzieje się w prawie

Luksemburg przygotowuje się do uruchomienia rejestru beneficjentów rzeczywistych

6 grudnia parlament luksemburski przyjął projekt ustawy nr 7217 ustanawiającej rejestr beneficjentów rzeczywistych (register of ultimate beneficial owners), w skrócie REBECO. Rejestr będzie obsługiwany przez Luxembourg Trade and Companies Register („RCSL”) i będzie zasilany...