Kategoria: Compliance

0

2 dni, 7 dni, 5 lat – Kompleksowa analiza projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – Andrzej Otto

Kompleksowa analiza projektu ustawy i wskazanie zagadnień, które wymagają wyjaśnienia, poprawy, lub mogą być niezgodne, lub mogą stać w sprzeczności z przepisami unijnymi i krajowymi. Definicje – art. 2 ust. 1 Beneficjent rzeczywisty (pkt...

Koniec z agresywnym marketingiem „łowców jeleni”

 Od 29 kwietnia zaczną obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która zawęża zakres podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności polegających na pozyskiwaniu klientów lub potencjalnych klientów, w tym również informowaniu o zakresie usług maklerskich...