Partnerzy

Risk & Compliance Platform Europe jest portalem założonym w Holandii ukazującym się od 2014 roku. Obecnie witryna publikowana jest w 6 wersjach językowych. Polska strona (www.riskcompliance.pl) działa od początku grudnia 2017 roku.

Celem portalu jest stworzenie ponadnarodowej, interaktywnej platformy wymiany opinii specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Nasza strona chce trafiać do przedstawicieli kadry kierowniczej, którzy codziennie zmagają się z rosnącym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmożoną presją regulacyjną lokalnych organów państwowych, jak i instytucji międzynarodowych.

Naszą ambicją jest wykreowanie przyjaznego miejsca do dzielenia się problemami i wyzwaniami szeroko rozumianej społeczności związanej z zagadnieniami zarządzania ryzykiem i zgodnością. Chcemy, aby Risk & Compliance Platform Europe stanowiła pomoc, ale też inspirację w codziennej pracy specjalistów i menedżerów. Naszym atutem jest możliwość zapoznawania się z tematami branżowymi nie tylko z polskiego punktu widzenia oraz czerpania z doświadczeń innych państw europejskich.

Na portalu znajdują się artykuły, posty blogerów, white papers, polecane książki oraz zbliżające się ważne wydarzenia branżowe. Raz w miesiącu wysyłamy również biuletyn, którego celem jest przekazywanie wiedzy o najbardziej palących zagadnieniach zarządzania ryzykiem i zgodnością.

Korzystając z uprzejmości Pani Joanny Grynfelder, jednego z naszych blogerów, zapraszamy wszystkich, nie tylko do odwiedzania strony www.riskcompliance.pl, ale również do zgłaszaniu ważnych tematów, przysyłania własnych tekstów lub stanowisk oraz informowania o nadchodzących konferencjach i szkoleniach.

Kontakt do nas: logasowinski@riskcompliance.pl


odoekspert_logo_-03„ODOekspert” Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wezgraj
Al. Stanów Zjednoczonych 34 lok. 504-036 Warszawa
tel. 600 677 026
j.wezgraj@odoekspert.pl
www.odoekspert.pl

Jakub Wezgraj, radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych.
Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Przez ponad 4 lata pełnił obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w polskich spółkach międzynarodowego koncernu 3M, a także w DZ Bank Polska S.A oraz w jednej z korporacji branży telekomunikacyjnej. Kierował zespołem audytorów podczas realizacji jednego z największych na polskim rynku audytów ochrony danych osobowych w Centrali oraz Oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (łącznie ok. 5 tys. pracowników). Zrealizował liczne szkolenia i warsztaty dotyczące ochrony danych osobowych m.in. dla kadry kierowniczej Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, KRUS, Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW, a także na ogólnopolskich szkoleniach skierowanych do sektora prywatnego i publicznego. Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zawodowo zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych.e-mail: j.grynfelder@forumcompliance.com

Joanna Grynfelder, ekspert i praktyk w obszarze compliance z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Absolwentka prawa oraz Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2009 r. zawodowo pełni funkcje doradcze w obszarze compliance, w tym etyki biznesu, przeciwdziałania nadużyciom i zarządzaniem  konfliktem interesów.