Partnerzy

odoekspert_logo_-03

„ODOekspert” Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wezgraj
Al. Stanów Zjednoczonych 34 lok. 5
04-036 Warszawa
tel. 600 677 026
j.wezgraj@odoekspert.pl
www.odoekspert.pl

Jakub Wezgraj, radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych.
Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Przez ponad 4 lata pełnił obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w polskich spółkach międzynarodowego koncernu 3M, a także w DZ Bank Polska S.A oraz w jednej z korporacji branży telekomunikacyjnej. Kierował zespołem audytorów podczas realizacji jednego z największych na polskim rynku audytów ochrony danych osobowych w Centrali oraz Oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (łącznie ok. 5 tys. pracowników). Zrealizował liczne szkolenia i warsztaty dotyczące ochrony danych osobowych m.in. dla kadry kierowniczej Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, KRUS, Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW, a także na ogólnopolskich szkoleniach skierowanych do sektora prywatnego i publicznego. Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zawodowo zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych.


akademia-compliance-e1462459258377

Akademia Compliance
ul. Wiejska 17 lok.6
00-480 Warszawa
tel. (22) 241 42 45
biuro@akademiacompliance.pl
www.akademiacompliance.pl

Justyna Czekaj, założycielka Grupy JustComply w skład której wchodzi Akademia Compliance – radca prawny oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu m.in. w zakresie tworzenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, modeli dystrybucji produktów. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego (MiFID, PSD).  Obecnie w ramach działalności doradczo – konsultingowej w spółce JustComply zajmuje się monitorowaniem postępowań związanych z uzyskaniem zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej, w charakterze instytucji płatniczej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

W ramach Akademii Compliance jest odpowiedzialna za merytoryczną zawartość szkoleń i warsztatów oraz współpracę z instytucjami rynku finansowego.


e-mail: j.grynfelder@forumcompliance.com
tel. 48 790022311

Joanna Grynfelder, praktyk w obszarze Compliance z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności (compliance), ryzykiem nadużyć oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Absolwentka prawa oraz Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2009 r. zawodowo pełni funkcje doradcze w obszarze compliance, w tym etyki biznesu, przeciwdziałania nadużyciom i zarządzaniem konfliktem interesów. Członek Komisji Etyki przy Związku Banków Polskich oraz uczestnik UN Global Compact Network Poland. Współzałożycielka fundacji Instytut Compliance Polska. Wielokrotna prelegentka podczas międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych Compliance. Założycielka Forum Compliance.