O nas

Forum Compliance we współpracy z Fundacją Instytut Compliance Polska zaopiniowało rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania  ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego. Rozporządzenie czeka na podpis Premiera Morawieckiego. Bierzemy również udział w przedsięwzięciach na rzecz etycznego biznesu, w tym Koalicji Rzeczników Etyki Global Compact Network przy ONZ,  w grupie roboczej pracującej nad Standardami Etyki. Forum Compliance było partnerem Forum Compliance Officer zorganizowanym przez Puls Biznesu.