Kategoria: Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy

0

2 dni, 7 dni, 5 lat – Kompleksowa analiza projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – Andrzej Otto

Kompleksowa analiza projektu ustawy i wskazanie zagadnień, które wymagają wyjaśnienia, poprawy, lub mogą być niezgodne, lub mogą stać w sprzeczności z przepisami unijnymi i krajowymi. Definicje – art. 2 ust. 1 Beneficjent rzeczywisty (pkt...