Śniadanie AML

W dniu 8 grudnia 2022 r. w godzinach 10.00 – 13.00 odbędzie się druga edycja spotkania w formule „Śniadanie AML”.
Tym razem spotkanie odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4. Spotkanie poprowadzi Grzegorz Florczuk z firmy BI Insight S.A., Andrej Kovacik i Matus Levocky reprezentujący Bureau van Dijk Moody’s Analitycs.

Podczas Śniadania AML zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Wytyczne w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli i obowiązków pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT wydane na podstawie art. 8 i rozdziału VI dyrektywy (UE) 2015/84 – obowiązek dokonania przeglądu funkcji AML w instytucjach obowiązanych oraz nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych.
  • Kryptoaktywa i blockchain – nowe obszary zastosowania regulacji AML.
  • Ponadnarodowa ocena ryzyka SNRA i jej wpływ na ocenę ryzyka instytucji obowiązanych na podstawie „Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej” z 27. 10.2022 r.
  • Advance technology for Sanction screening & risk management:
    • UBO and sanction connection
    • Adverse media automation – effective reduction of false positives
    • Original documents for verification

Spotkanie jest bezpłatne, jednak może w nim wziąć udział ograniczona liczba uczestników.

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia możecie przesyłać do Grzegorza na adres e-mail: gflorczuk@biinsight.pl

Może Ci się również spodoba