Logo forum compliance

Aktualizacja unijnej listy krajów trzecich wysokiego ryzyka

Forum Compliance13 stycznia 2022

7 stycznia 2022 roku Parlament Europejski oraz Rada Europy zadecydowały o usunięciu z unijnej listy krajów trzecich wysokiego ryzyka: Wysp Bahama, Botswany, Iraku, Ghany i Mauritiusa.

Do listy zostały dodane: Burkina Faso, Kajmany, Haiti, Jordania, Mali, Maroko, Filipiny, Senegal, Południowy Sudan.

Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Link do dokumentu:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5174-2022-INIT/en/pdf