Logo forum compliance

EBA opublikowała Guidelines on money laundering and terrorist financing risk factors w językach UE

Forum Compliance30 lipca 2021

Na stronie EBA zostały opublikowane przetłumaczone Wytyczne w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu EBA/GL/2021/02, uchylające i zastępujące wytyczne ESAS JC/2017/37.

Dokumenty są dostępne na stronie EBA pod linkiem:

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors#pane-new-ed8f3c99-9589-454a-a87e-37f2578a1783

Tłumaczenie w danym języku, w tym w języku polskim, jest dostępne po kliknięciu na listę rozwijaną w “Guidelines”. Wytyczne będą miały zastosowanie trzy miesiące po ich opublikowaniu we wszystkich
językach urzędowych UE.

A.S.