Logo forum compliance

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wersja od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy.

Forum Compliance24 stycznia 2021

Andrzej Otto, znany ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, przygotował tekst ustawy z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy. Tekst pozwala na zapoznanie się z nowymi przepisami oraz doskonale obrazuje przyjęte w ustawie zmiany. Duże ułatwienie dla każdego, kto pracuje z ustawą i jest odpowiedzialny za jej właściwe wdrożenie.

Tekst ustawy ze zmianami można pobrać pod tym linkiem.

Więcej o autorze:

https://www.linkedin.com/in/andrzej-otto/

https://www.profinfo.pl/autorzy/andrzej-otto,26373.html