Logo forum compliance

Podręcznik Użytkownika Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Forum Compliance12 lutego 2020

Ministerstwo Finansów opublikowało podręcznik do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) wraz z Q&A zawierającymi odpowiedzi na często zadawane pytania. Dokumenty, przygotowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy będą pomocne dla podmiotów zobowiązanych do dokonania wpisu do rejestru, bowiem już od dłuższego czasu Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie udziela odpowiedzi na pytania instytucji obowiązanych, a wątpliwości pojawiających się w związku z rejestrem, nie brakuje.

W Q&A znajduje się potwierdzenie stanowiska Generalnego Inspektora Informacji Finansowej odnośnie osoby uprawnionej do dokonania zgłoszenia do CRBR, którą może być jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub prokurenci. Pełnomocnicy spółki działający w jej imieniu nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do CRBR.

Pliki można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów: link