Logo forum compliance

Pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Forum Compliance22 listopada 2019

Już 18 grudnia, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ukaże się pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pod redakcją naukową Wojciecha Kapicy. Autorami publikacji są: Joanna Grynfelder, Wojciech Ługowski, Tomasz Mierzwiński, Radosław Obczyński, Andrzej Otto, Elwira Patsiotos, Zuzanna Piotrowska, Adrian Rycerski, Jakub Stolarczyk i Wojciech Kapica.
Komentarz uwzględnia stan prawny na 4 listopada 2019 r.

Książkę można zamówić w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa.

Link do przedsprzedaży.

WK