Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował dziś na swojej stronie internetowej długo oczekiwaną Krajową Ocenę Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu wraz z pięcioma aneksami:

  • Aneks nr 1: Metodyka przygotowania pierwszej krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  • Aneks nr 2: Scenariusze ryzyka prania pieniędzy
  • Aneks nr 3: Scenariusze ryzyka finansowania terroryzmu
  • Aneks nr 4: Analiza informacji statystycznych przekazanych przez podmioty nadzorowane przez KNF na potrzeby krajowej oceny ryzyka
  • Aneks nr 5: Opis działalności wybranych organów i jednostek administracji publicznej zaangażowanych w funkcjonowanie krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Tym samym GIIF wypełnił zobowiązanie wynikające z Dyrektywy 2018/8492 (Dyrektywa AML IV) oraz wytycznych FATF.
Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu to dobrze opracowany, kompleksowy raport na temat systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce.

Wg metodologii i danych zgromadzonych przez regulatora, poziom zagrożenia praniem pieniędzy w Polsce, w szczególności w odniesieniu do szacunków zysków z nielegalnych dochodów oraz zagrożenia przestępstwami bazowymi dla prania pieniędzy, jest wysoki, natomiast w szacunku ryzyka podstawowego, jest na poziomie średnim.

Krajowa Ocena Ryzyka została przygotowana naprawdę starannie. Na szczególną uwagę zasługuje metodyka oceny ryzyka, którą z powodzeniem można wykorzystać przy sporządzaniu oceny dla instytucji obowiązanej, jak również bardzo dobrze zostały opisane scenariusze ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Opracowanie będzie interesującą lekturą nie tylko dla pracowników instytucji obowiązanych ale również dla wszystkich, którzy interesują się krajowym rynkiem finansowym.

Wszystkie dokumenty można pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Finansów
Link: https://www.gov.pl/web/finanse/krajowa-ocena-ryzyka-prania-pieniedzy-oraz-finansowania-terroryzmu

Joanna Grynfelder

Może Ci się również spodoba