Zalecenia KNF dotyczące identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta przy wideoweryfikacji

KNF wydał komunikat w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji, gdy klient nie jest fizycznie obecny w celu nawiązania stosunków gospodarczych lub przeprowadzenia transakcji okazjonalnej. KNF zaleca stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub stosowanie do weryfikacji tożsamości klienta przynajmniej dwóch dokumentów ze zdjęciem, w tym dokumentu tożsamości. Do potwierdzania adresu, tak jak i inni nadzorcy europejscy, KNF proponuje wykorzystane rachunku za media. Dodatkowym środkiem bezpieczeństwa, zalecanym przez KNF jest weryfikacja tożsamości klienta przelewem. Przy stosowaniu wideoweryfikacji, instytucja finansowa powinna również przeprowadzić analizę ryzyka w odniesieniu do wprowadzanej usługi wideoweryfikacji, biorąc pod uwagę m.in. technologie i dostosowane do nich mechanizmy kontrolne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa usługi oraz czynniki mitygujące ryzyko związane z weryfikacją klienta na odległość.

Wprowadzenie rozwiązań w zakresie wideoweryfikacji powinno być poprzedzone przeprowadzeniem analizy ryzyka oraz opiniowaniem przez komórkę AML oraz komórki biznesowe, bezpieczeństwa, compliance, audytu. Wideoweryfikacja powinna być wprowadzona po uprzedniej analizie modelu funkcjonowania usługi, wykorzytywanych technologii, i wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa usługi. Instytucja finansowa musi posiadać formalną procedurę wewnętrzną dotyczącą procesu wideoweryfikacji.

Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa finansowego, oprócz korzystania z baz danych (PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, rozwiązań biometrycznych i OCR, KNF sugeruje wprowadzenie wymogu odczytania przez klienta – wskazanego przez bank dłuższego fragmentu tekstu, celem oceny czy klient nie znajduje się pod wpływem środków odurzających.

Cały komunikat jest dostępny pod linkiem: Stanowisko KNF

Możesz go też pobrać poniżej.

Może Ci się również spodoba