Nowe wymogi raportowe dla firm inwestycyjnych, banków z art. 70 ust. 2 i banków powierniczych w obszarze compliance

25 lutego 2019 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze, które ma zostać ogłoszone w dzienniku ustaw najpóźniej do dnia 20 marca 2019 r. z 14-dniowym vacatio legis. Rozporządzenie modyfikuje i wprowadza nowe obowiązki raportowe w tym między innymi w obszarze compliance oraz wzory półrocznych sprawozdań z działalności oraz z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu kontroli wewnętrznej. Firmy inwestycyjne i banki danych będą przekazywać Komisji dane o osobach pełniących funkcję inspektora nadzoru.

Z rozporządzeniem oraz ze wzorami można zapoznać się na stronie RCL:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309256/katalog/12495964#12495964

Joanna Grynfelder

Może Ci się również spodoba