GIIF udostępnił darmowy kurs AML online

Po koniec lutego GIIF udostępnił darmowy kurs e-learningowy pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Kurs, według komunikatu ze strony GIIFstanowi formę szkolenia realizowanego na rzecz pracowników podmiotów określonych w art. 2 ust. 1 ustawy. Udostępnienie kursu daje możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniu, pracowników powyżej wskazanych instytucji obowiązanych. Uczestnictwo w kursie czyni zadość obowiązkowi określonemu w art. 52 ustawy”. Przejście kursu zajęło mi 3 godziny, a po jego ukończeniu otrzymałem sympatycznie wyglądający certyfikat. Do technicznej strony kursu nie można się przyczepić. Strony ładują się szybko, szkolenie podzielone jest na 14 lekcji modułowych i kończy się testem wiedzy. Silnik oprogramowania działa sprawnie, oprawa graficzna przedsięwzięcia jest estetyczna. Niestety, gorzej test prezentuje się od strony merytorycznej. Celem kursu miało być przybliżenie tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie obowiązujących przepisów, jednak moim zdaniem nie jest on w 100% dopasowany do specyfiki polskich instytucji obowiązanych.
Po kolei:
Lekcja 1 to praktycznie przepisanie treści przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na plus wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z AML – lokowania, maskowania i integracji. Tu dodałbym więcej przykładów praktycznych, jak w starym podręczniku GIIFa, albo w poprzednim szkoleniu.
Lekcja 2 zawiera omówienie organizacji międzynarodowych zajmujących się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmu, które są opisane fachowo i syntetycznie, jednak trudno uznać tę wiedzę za kluczową dla osoby, która zajmuje się zawodowo na przykład analizą transakcji pod kątem AML. Za to materiał ciekawy.
Lekcja 3 jest o sankcjach, materiał składa się z głównie z mało przydatnej teorii. Zbyt mało jest przykładów praktycznych oraz wskazówek dotyczących praktycznych aspektów stosowania sankcji, czy monitorowania pod ich kątem transakcji i klientów.
Lekcje 4 zawiera opis i funkcjonowanie Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego i krajowej oceny ryzyka, wg mnie to nie są informacje, które pracownika instytucji obowiązanej interesują najbardziej. Lekcja 5 o środkach bezpieczeństwa finansowego to znowu w znacznej części przepisana ustawa, w materiałach brakowało mi odniesienia do wytycznych ESAs, czy FATF.
Lekcja 6 razi szczątkowym potraktowaniem tematu relacji korespondenckich, zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego. Znowu lwią część materiału stanowią przepisy ustawy w zakresie pozostałych obowiązków instytucji obowiązanych, w tym szkoleń i procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Lekcja 7 traktuje o centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych, znowu mamy treść przepisaną z ustawy, dodatkowo w lekcji nie ma odniesienia do ustawy o rejestrze.
Lekcja 8 – o obowiązkach instytucji obowiązanych w zakresie przekazywania informacji do GIIF ogranicza się do treści wprost przepisanych z ustawy.
Lekcja 9 to chyba najbardziej przydatna i najlepiej przygotowana lekcja. Materiał szkoleniowy jest profesjonalny, zawiera przydatne wykresy i informacje dotyczące trybu wstrzymania transakcji, czy blokady rachunku.
Lekcja 10 i 11 – typologia transakcji podejrzanych i zawiadamianie o transakcjach. To powinna być kluczowa część kursu, niestety temat nie został wyczerpany, czuję spory niedosyt. Mam też mieszane uczucia co do tego przykładu:

Screen ze szkolenia e-learningowego Ministerstwa Finansów

Lekcja 12 o ochronie i udostępnianiu informacji to znowu w większości przepisana ustawa, nie odnosząca się do specyfiki różnych instytucji obowiązanych.
Miałem nadzieję, że przynajmniej lekcja 13, której tematyką jest finansowanie terroryzmu i stosowanie szczególnych środków ograniczających pozytywnie mnie zaskoczy, niestety, także i ten temat został potraktowany skrótowo. Szkoda. I na koniec lekcja 14 – kontrola instytucji obowiązanych, kary administracyjne, przepisy karne, czyli przepisanie ustawy.

Ogólne podsumowanie: kurs nie zachwyci osób, które swoją przygodę z AMLem dopiero rozpoczynają, ani starych „praczy”. Materiały szkoleniowe są niepotrzebnie przeładowane definicjami, a znaczna część szkolenia to treść przepisanej ustawy. Odniosłem wrażenie, że wkład merytoryczny został stworzony w większości przez osoby, które nie miały styczności z realizacją przepisów ustawy AML w instytucji obowiązanej. Tego, czego najbardziej mi brakuje w tym szkoleniu, to praktycznych przykładów realizacji wymogów ustawowych.
Ocena w skali od 1 do 5 – trójka z plusem. Szkoda, bo kurs posiada naprawdę spory, ale niewykorzystany potencjał.

Kurs znajduje się na stronie 
http://kursy.tomorrow.pro

Screen ze strony kursu GIIF

Autor: K.M.

Może Ci się również spodoba