Getback i corporate governance. Raport Nartowskiego

O autorze:

Andrzej S. Nartowski: Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych, ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Był m.in. prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 – 2014) i wydawcą „Przeglądu Corporate Governance”. Publicysta, laureat nagród za publicystykę międzynarodową i ekonomiczną. Honorowy Członek Giełdy: http://www.andrzejnartowski.pl

Raport Nartowskiego to studium przypadku spółki, która zaniedbała corporate governance i zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Autor krok po kroku wskazuje błędy popełnione przez władze spółki, rekomendując działania, króre powinny były zostać podjęte przez zarządzających. Próbuje odpowiedzieć na pytanie: gdzie popełniono błąd?


Szczycimy się dojrzałością polskiego rynku kapitałowego. Ale metrykalnej dojrzałości jeszcze nie towarzyszy dojrzała odpowiedzialność. Wprawdzie zdarza się na wszystkich rynkach, że spółki zapadają się pod parkiet, pieniądze inwestorów znikają w czarnych dziurach, lecz wtedy usiłowania ku wyjaśnieniu nagłych upadłości bywają podejmowane nie tylko przez organ państwa nadzorujący rynek, także przez innych jego uczestników. Takimi wydarzeniami zajmują się wszechstronnie specjalistyczne media, instytuty dyrektorów, stowarzyszenia inwestorów i emitentów, izby gospodarcze banków, domów maklerskich, funduszy emerytalnych, zarządzających aktywami, PE/VC, interesariusze. Oraz organa ścigania i sądy, sprawne i kompetentne.
Pieniądze nie powinny znikać w ciszy.
Kierując się tym przekonaniem przyjąłem  złożoną mi niespodziewanie przez Abris Capital Partners ofertę opracowania raportu o sprawie Getback SA z perspektywy corporate governance. Niespodziewanie, gdyż wcześniej wyrażałem krytyczne oceny zarządu spółki, jej rady nadzorczej, a także inwestora. Podjąłem zatem próbę sięgnięcia ku sednu sprawy, wyprowadzenia z niej wniosków na temat corporate governance w spółce i wokół niej. Tak powstał pierwszy raport traktujący o bulwersującej sprawie polskiego rynku.

www.andrzejnartowski.pl

Raport można pobrać ze strony: http://www.andrzejnartowski.pl/getback-i-corporate-governance-raport-nartowskiego.

Informacja o raporcie została opublikowana za zgodą autora.

Joanna Grynfelder

Może Ci się również spodoba