Logo forum compliance

Jest orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie reklamacji

Forum Compliance13 czerwca 2018

Czy nieudzielenie przez bank odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni oznacza, że zostanie ona uznana i to niezależnie od tego, czy kwota roszczenia jest zasadna? Znamy już orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Czy nieudzielenie przez bank odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni oznacza, że zostanie ona uznana, i to niezależnie od tego, czy roszczenie jest zasadne? Znamy już orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Wątpliwości związane z wykładnią artykułu  8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym skłoniły jeden ze składów sędziowskich do zwrócenia się do Sądu Najwyższego z następującym pytaniem: “Czy w procesie z powództwa klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej w reklamacji klienta, regulacja zawarta w art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wyłącza możliwość kwestionowania przez podmiot rynku finansowego zasadności dochodzonego roszczenia tak co do zasady, jak i co do wysokości, czy jedynie oznacza przerzucenie ciężaru dowodu na podmiot rynku finansowego, który będzie zobowiązany udowodnić, że roszczenie nie przysługuje powodowi bądź przysługuje mu w niższej wysokości? “.

Przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku finansowym nie precyzują, czy taka reklamacja ma zostać w całości uznana za zasadną (niezależnie od tego, czy żądanie klienta jest zasadne, czy nie), czy też podmiot rynku finansowego w ewentualnym procesie sądowym będzie musiał udowodnić, że żądanie klienta jest nieuzasadnione.

Sąd w Uchwale z dnia 13 czerwca uznał, że art. 8 ustawy nie wyłącza możliwości kwestionowania przez podmiot rynku finansowego zasadności dochodzonego roszczenia; na podmiocie tym spoczywa ciężar dowodu, że powodowi nie przysługuje roszczenie lub przysługuje w niższej wysokości.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2018 r.

​W postępowaniu wszczętym przez klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej w reklamacji klienta, art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2270) nie wyłącza możliwości kwestionowania przez podmiot rynku finansowego zasadności dochodzonego roszczenia; na podmiocie tym spoczywa ciężar dowodu, że powodowi nie przysługuje roszczenie lub przysługuje w niższej wysokości.

Więcej pod linkiem:

http://sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1041-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2017