Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej pojawił się komunikat o wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obok zestawienia najważniejszych zmian dowiadujemy się również, że „zakres zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, określony w art. 12 ust. 1 ww. ustawy nie obejmuje udzielania indywidualnych interpretacji przepisów z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. W zamian GIIF będzie udostępniał wiedzę i informacje z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.