Wytyczne w sprawie uproszczonych i wzmożonych środków należytej staranności

Komitet Wspólny Europejskich Organów Nadzoru (ESAs) ogłosił „Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence”,
(pisaliśmy o nich w grudniu: link). Niedawno „Wspólne wytyczne na podstawie art. 17 i 18 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/849 w sprawie uproszczonych i wzmożonych środków należytej staranności wobec klientów oraz czynników, które instytucje finansowe powinny uwzględnić podczas oceny ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w powiązaniu z indywidualnymi stosunkami gospodarczymi i transakcjami sporadycznymi” ukazały się w języku polskim.

Na wdrożenie Wytycznych, państwa członkowskie i instytucje obowiązane mają czas do końca czerwca 2018 r.

Lektura obowiązkowa dla wszystkich zajmujących się AML.

Guidelines on Risk Factors_PL_04-01-2018

AT

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.