Luksemburg przygotowuje się do uruchomienia rejestru beneficjentów rzeczywistych

6 grudnia parlament luksemburski przyjął projekt ustawy nr 7217 ustanawiającej rejestr beneficjentów rzeczywistych (register of ultimate beneficial owners), w skrócie REBECO.

Rejestr będzie obsługiwany przez Luxembourg Trade and Companies Register („RCSL”) i będzie zasilany danymi z Ministerstwa Sprawiedliwości.

W rejestrze znajdą się dane przedsiębiorstw oraz innych podmiotów prawnych, w tym funduszy i fundacji.  Nieograniczony  dostępu do rejestru przewidziano dla instytucji państwowych, w tym zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz organów podatkowych. Notariuszom i adwokatom przewidziano dostęp do danych rejestrowych niezbędnych do wykonywania zawodu, za wyjątkiem informacji adresowych oraz zagranicznych numerów identyfikacyjnych osób fizycznych.

Pozostali, w tym osoby fizyczne które będą chciały uzyskać dostęp do REBECO, będą musiały udowodnić swój „uzasadniony interes”, jednak uprawnione do tego będą wyłącznie podmioty i osoby mające swoją siedzibę na terenie Luksemburga.

Dane w REBECO będą przechowywane przez 5 lat po zamknięciu lub likwidacji podmiotu.

JG

Może Ci się również spodoba