Brak compliance przy publikacji rekomendacji może słono kosztować

Prezentujesz informacje wyraźnie rekomendujące określone zachowania inwestycyjne w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych? Możesz narazić się na karę administracyjną.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał dziś komunikat, w którym zwraca uwagę na  informacje publikowane przez media, które wyraźnie rekomendują określone zachowania inwestycyjne w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych.

W ocenie Urzędu, niektóre z materiałów można zakwalifikować jako rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną, które zdaniem UKNF nie spełniają wymogów art. 20 Rozporządzenia MAR, a także przepisów Rozporządzenia w sprawie rekomendacji.

„UKNF rekomenduje podmiotom publikującym rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje o podobnym charakterze, a także dziennikarzom przygotowującym powyższe materiały, dołożenie należytej staranności w weryfikacji zgodności z przepisami prawa rozpowszechnianych informacji, w szczególności wprowadzenie odpowiednich mechanizmów umożliwiających zapewnienie zgodności prezentowanych informacji z przepisami.”

Żródło: www.knf.gov.pl

Komunikat UKNF dot. rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną

A.W.

Rozporządzenie MAR: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Rozporządzenie w sprawie rekomendacji: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.