Nowe wytyczne: PEP, korupcja, AML

Zagadnienia związane z PEPami, beneficjentem rzeczywistym czy korupcją są w tym roku globalnie gorącym, wakacyjnym tematem. Organy europejskie i niektórzy zagraniczni nadzorcy obficie uraczyli nas porcją publikacji dotyczących wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, czy korupcji. Na naszym krajowym podwórku panuje pozorny urlopowy zastój (wg informacji dostępnej na stronie RCL), ale prace rozpoczęte jesienią 2016 r. nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nadal intensywnie trwają. Niestety, ani zamachy terrorystyczne, ani uszczelnianie systemu podatkowego, ani upływ terminu wdrożenia przepisów IV Dyrektywy do polskiego porządku prawnego nie przyspieszyły prac nad ustawą, między innymi ze względu na ogromną ilość uwag zgłoszonych do projektu i ścierające się interesy wielu stron. 

Komitet wspólny trzech organów nadzoru: EBA, EIOPA i ESMA wydał  Final Guidelines on Risk Factors (JC 2017 37) [pdf do pobrania]. Wytyczne promują wspólne podejście oparte na ryzyku na AML /CFT i wskazują narzędzia do oceny ryzyka, w tym źródła informacji o klientach, do których należą: krajowe oceny ryzyka, informacje od organów regulacyjnych, w tym informacje o karach, informacje od jednostek wywiadu finansowego i organów ścigania, takie jak raporty o zagrożeniach, alerty i typologie, własna wiedza i doświadczenie, raporty krajowe i międzynarodowe, informacje prasowe, czy dane statystyczne.

Warto zapoznać się też z najnowszym projektem RTSu w zakresie mitygowania ryzyka w krajach trzecich, w których nie jest możliwe stosowanie grupowych procedur w zakresie AML/CFT: Draft Joint Regulatory Technical Standards on the measures credit institutions and financial institutions shall take to mitigate the risk of money laundering and terrorist financing where a third country’s law does not permit the application of group-wide policies and procedures.

 

W lipcu FCA opublikowało wytyczne dotyczące postępowania z osobami na eksponowanych stanowiskach politycznych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy – FG17/6: The treatment of politically exposed persons for anti-money laundering purposes [pdf do pobrania]. Publikacja w przystępny sposób wyjaśnia, dlaczego PEPy wymagają specjalnego traktowania oraz odpowiada na najczęściej zadawane pytania, np.:  w jaki sposób traktować pod kątem ryzyka podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym jest PEP. Ciekawostką jest, że do grona PEPów FCA zalicza również rodzeństwo PEPa.

Grupa Wolfsberg zaprezentowała zaktualizowany przewodnik po standardach antykorupcyjnych Wolfsberg Anti-Bribery and Corruption (ABC) Compliance Programme Guidance [pdf do pobrania], gdzie warto zwrócić uwagę na kategorie Public Officials, wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem kontrahenta oraz katalog ostrzeżeń „red flags” dla korupcji. Wcześniej, w maju, Grupa opublikowała Wolfsberg Guidance on PEPs [pdf do pobrania].

Udanych wakacji i miłej lektury 🙂

Joanna Grynfelder

Może Ci się również spodoba