Koniec z agresywnym marketingiem „łowców jeleni”

 Od 29 kwietnia zaczną obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która zawęża zakres podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności polegających na pozyskiwaniu klientów lub potencjalnych klientów, w tym również informowaniu o zakresie usług maklerskich lub instrumentach finansowych będących ich przedmiotem.
Oznacza to, że marketing i pozyskiwanie klientów będą mogły wykonywać wyłącznie firmy inwestycyjne, w tym banki krajowe lub agenci firm inwestycyjnych. Na szczęście, jeżeli informacje przekazywane będą jednocześnie do szerokiej grupy klientów lub potencjalnych klientów firmy inwestycyjnej, albo do nieokreślonego adresata, to zgodnie z art. 79 ust. 2b Ustawy, czynności marketingowe mogą być wykonywane również przez inne podmioty. Czyli: możemy zlecić mailing do zewnętrznej bazy danych, ale nie możemy zlecić „obdzwonki”.

Nowelizacja dotyczy również  funkcjonowania zagranicznych firm inwestycyjnych, prowadzących działalność maklerską bez otwierania oddziału, które które po wejściu w życie nowych przepisów będą musiały zaprzestać dotychczasowej działalności polegającej na wykorzystywaniu do takiej działalności podmiotów fizyczne obecnych w Polsce (marketing, pozyskiwanie klientów)  lub będą musiały uzyskać status  nadzorowanego agenta firmy inwestycyjnej – co oznacza, de facto, obowiązek otwarcia oddziału.

Zgodnie z komunikatem KNF (tu link do komunikatu): „Wprowadzenie nowych przepisów, które UKNF zgłosił w procesie legislacyjnym, ma na celu zaprzestanie prowadzenia działalności przez podmioty nienadzorowane, które poprzez bezpośrednie kontakty nakłaniały inwestorów do korzystania z usług maklerskich. Podmioty te często nie posiadały dostatecznej wiedzy i kompetencji w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, a przekazywane inwestorom informacje, które miały ich zachęcić do inwestowania, były nierzetelne lub wprowadzające w błąd. Odnotowane przez UKNF negatywne zjawisko dotyczyło w szczególności wzmożonej aktywności nienadzorowanych osób fizycznych i prawnych rezydujących na terytorium Polski, które pozyskiwały klientów na rzecz podmiotów zagranicznych świadczących usługi na tzw. rynku Forex. Formuła działania przyjmowała zwykle postać tzw. „agresywnego marketingu”. Objawiał się on wielokrotnym inicjowaniem bezpośredniego kontaktu z klientem oraz zapoznawaniem się z jego indywidualną sytuacją w celu skutecznego zachęcenia go do zawarcia umowy. Jak wskazano wyżej, praktyce tej towarzyszyły naruszenia przepisów prawa.”

KNF zachęca ( i Forum Compliance również) do korzystania z „Wyszukiwarki podmiotów” dostępnej na stronie internetowej KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/szukaj_podmioty.jsp

A. T.

Może Ci się również spodoba