Czym się różną obowiązki od powinności? Rozważania na temat standardów etyki

Czym się różną obowiązki od powinności? Rozważania na temat standardów etyki

Na straży obowiązków stoi państwo, a więc prawo i aparat przymusu. Strażnikiem powinności natomiast jest nasze sumienie. Powinności człowieka są komplementarne do praw człowieka. Bez nich praw człowieka nie obronimy.

Jeśli respektowanie praw człowieka uwarunkujemy jedynie realizacją obowiązków nałożonych na podmioty gospodarcze czy jednostki, to takie obowiązki mogą zostać przez te podmioty źle odebrane, a przyjęte przez nie procedury będą jedynie miały charakter pozorny, fasadowy. Dlatego też to powinność a nie obowiązek ma kluczowe znaczenie przy definiowaniu na nowo pojęć odpowiedzialność, sprawiedliwość, prawda, a wreszcie wzrost, rozwój czy też dobro ogólne.

Ważne jest także, aby to podmioty same ustalały szczegółowe zasady etyczne. Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu przyjmowane przez poszczególne organizacje powinny ustalać punkt wyjścia, minimalny standard dla poszczególnych grup branżowych lub podmiotów. Nie powinny to być zasady zbyt szczegółowe, a także zbyt liczne. To sam podmiot powinien ustalać

Istnienie dokumentów, procedur zewnętrznych czy wewnętrznych  – może się przyczynić do ustalenia wzorca zasad etycznych, jakimi powinien kierować się podmiot gospodarczy i poszczególne jednostki. Ale przede wszystkim to działania polegające na promowaniu wartości w nich zawartych, a także naturalne, wyważone, ale konsekwentne uczenie rozumienia przyjętych pojęć, są gwarancją stosowania tych wartości na co dzień.

——

W dniu 8 grudnia 2016 r. w trakcie konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich nastąpiło podpisanie Deklaracji przyjęcia Standardu Minimum Programu Etycznego przez firmy i instytucje członkowskie Komitetu Sterującego działającego w ramach Programu „Biznes i Prawa Człowieka”. To ważna inicjatywa, a fakt, iż patronat nad nią oraz inicjatywą utworzenia Stowarzyszenia Rzeczników Etyki objął Rzecznik Praw Obywatelskich tym bardziej cieszy.

Autora do napisania powyższych przemyśleń zainspirował wykład jednego z prelegentów konferencji – Krzysztofa Zanussiego. W trakcie swojego wystąpienia nawiązał on do dokumentu – Karta Powinności Człowieka – stworzonego przez wybitnych polskich intelektualistów w 2000 roku, podczas I Gdańskiego Areopagu, kiedy to z uwagi na pięćdziesięciolecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i przełom tysiącleci stały się okazją do uchwalenia milenijnego kodeksu etycznego, ujętego w formułę powszechnej deklaracji powinności. Warto ten dokument przypomnieć.

Karta Powinności Człowieka

Standard Minimum Programu Etycznego

Autorka: Aneta Mioduszewska-Freundlich

Napisz do autorki

 

 

 

Może Ci się również spodoba