KNF przyjął wytyczne ESMA w sprawie opóźnienia ujawniania informacji poufnych

Komunikat o przyjęciu wytycznych ucina spór interpretacyjny w zakresie rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku). Dokument zawiera jasne wskazówki dotyczące sposobu postępowania w sytuacji, kiedy emitent zastanawia się, czy dana informacja poufna powinna zostać opóźniona. Wytyczne wskazują tez katalog sytuacji, w których opóźnienie informacji może zostać uznane za wprowadzenie w błąd; w szczególności sytuacja, w której emitent zamierza opóźnić publikację informacji poufnej, co kontrastuje z oczekiwaniami rynku opierającymi się na sygnałach, które emitent wysyłał wcześniej na rynek, np. wywiadach, prezentacjach lub innych działaniach komunikacyjnych zorganizowanych przez emitenta lub za jego zgodą.

Wytyczne ESMA do pobrania

JG

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.