Projekt zmian w Rekomendacji H już na stronach KNF

rekomendacja-hJuż jest. Szumnie zapowiadany od początku roku, a oczekiwany od czerwca – projekt Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Projekt nie rozczaruje osób zajmujących się compliance w bankach, które mogą mieć powód do zadowolenia, gdyż proponowane zapisy znacznie umacniają funkcję compliance w strukturach banku,  a przede wszystkim plasują compliance wyraźnie tam, gdzie od zawsze powinno się znajdować – w systemie kontroli wewnętrznej. W Rekomendacji H znajdziemy proponowany zakres obowiązków jednostki compliance, obszary, które w pierwszej kolejności powinny zostać objęte monitoringiem oraz zestaw narzędzi do monitorowania, testowania i oceny ryzyka braku zgodności. Dokument jest dość obszerny , liczy sobie 54 strony. Treść Rekomendacji zostanie dostosowana do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego, które ma zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r.

Tu można pobrać treść projektu Rekomendacji H

Może Ci się również spodoba