Prace nad rozporządzeniem dot. „compliance” w bankach

30 września w Ministerstwie Finansów odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca uwag do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego. Na spotkaniu będziemy wnosić o wzmocnienie funkcji compliance, w tym zasad określających wynagradzanie i odwoływanie kierującego jednostką compliance.
Są nam bowiem znane przypadki zwalniania kierującego jednostką compliance np. za sprzeciwienie się podpisaniu pod nierzetelnie wypełnionym formularzem BION, lub zwolnienie szefa compliance, który stanął w obronie molestowanej pracownicy. Jeżeli banki mają znowu stać się instytucjami zaufania publicznego, rola compliance musi mieć stosowne umocowanie prawne.

Nasze uwagi do rozporządzenia

pozdrawiamy, Forum Compliance

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.