Już są. Wytyczne KNF w sprawie rynków OTC.

Wytyczne dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych zostały 24 maja 2016 r. przyjęte przez KNF. Instytucje finansowe, a w szczególności domy maklerskie i firmy inwestycyjne, które oferują dostęp do transakcji na rynkach transakcji OTC opartych na dźwigni, będą musiały dostosować się do nowych wymogów do dnia 30 września 2016 r.

Początkowo wytyczne miały obejmować swoim zasięgiem wyłącznie firmy inwestycyjne, jednak został on rozszerzony na pozostałe podmioty świadczące swoje usługi na rynku OTC, w tym banki prowadzące działalność maklerską.

Z punktu widzenia compliance warto zwrócić uwagę na wytyczne w zakresie:

  • działalności marketingowej związanej z OTC
  • sprawowania kontroli nad IB (introducing brokers) w zakresie prowadzonej przez nich działalności na zlecenie lub w imieniu firmy inwestycyjnej
  • zasady wynagradzania BI
  • obowiązku poddawania systemu compliance corocznemu audytowi
  • raportowania działalności OTC Radzie Nadzorczej
  • ankietowania klientów pod kątem MiFID (wymóg dochowania należytej staranności przy wypełnianiu ankiety przez klienta)
  • zakaz udzielania klientom wstępmuch bonusów, które zwiększają zaangażowanie środków klienta
  • obowiązku coroczneo przeglądu dokumentacji dla klientów (umowy, regulaminy).

KNF wyraźnie przedstawia swoje stanowisko odnośnie bonusów otrzymywanych „na zachętę” od firmy inwestycyjnej – są one niewskazane ze względu na to, iż wirtualne środki, którymi obraca inwestor w znaczny sposób mogą zwiększyć poziom lewarowania, i co za tym idzie, poziom dźwigni może nie być zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która określa dopuszczalny poziom dźwigni na poziomie 1:100.

Dodatkowo firmy inwestycyjne zostały zobowiązane do publikowania na swoich stronach internetowych danych dotyczących stopy zwrotu klientów na poszczególnych rodzajach zawieranych przez nich transakcji.

Zwiększyć ma się również ochrona inwestora, który ma mieć możliwość otrzymania informacji o zasadach kreowania cen poszczególnych instrumentów finansowych, w tym punktów swapowych oraz o dostawcach płynności.

Miałam przyjemność uczestniczyć w opiniowaniu tego dokumentu z ramienia CMC Markets UK S.A. Odział w Polsce i cieszę się z uwzględnienia przez regulatora większości uwag wniesionych przez opiniujących.

Joanna Grynfelder

Tu znajdziecie komunikat KNF

Pobierz Wytyczne OTC

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.