Banki i SKOKi mają pomagać klientom w restrukturyzacji zadłużenia

KNF zwrócił się do banków i SKOKów o uregulowanie w przepisach wewnętrznych zasad dotyczących restrukturyzacji zadłużenia klientów i wprowadzenia rozwiązań systemowych dotyczących problemów związanych ze spłatą przeterminowanych zobowiązań. Jakie zadania w związku z tym stoją przed Compliance Officerami w bankach? Przede wszystkim doprowadzenie do zmiany regulacji wewnętrznych, które należy uzupełnić o zasady postępowania z klientami wyrażającymi chęć restrukturyzacji swojego kredytu. Wyzwaniem będzie określenie, jakimi kryteriami kierować się ma instytucja finansowa przy podejmowaniu decyzji o odmowie udziału w restrukturyzacji. Informacje o przyjętych zasadach mają znaleźć się na stronie internetowej instytucji finansowej.

Stanowisko KNF

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.