Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej dla sektora bankowego w zakresie obsługi seniorów

Rekomendacja KEB senior

Komisja Etyki Bankowej  przy Związku Banków Polskich została powołana w 1999 r. do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników zasad określonych w Kodeksie Etyki Bankowej. W październiku 2015 r. zostały publikowane „Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich dla sektora bankowego w zakresie obsługi seniorów”, w których opisano standardy, którymi powinni kierować się pracownicy banków wszystkich szczebli w codziennej pracy.  Rekomendacje  zostały opracowane przez Zespół w składzie: Aleksander Kompf, Marta Jedlińska, Monika Jachimkowska, Krystyna Delebis – Kwoka, Henryka Lipska, Zdzisława Maksymiuk, Kazimierz Zawisny – również i ja miałam przyjemność współtworzyć ten dokument. Nasze społeczeństwo starzeje się bardzo szybko.  Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2013 roku osoby w wieku 65 lat i powyżej stanowiły niemal 15 % ludności Polski, a w 2035 roku będzie to nawet 24, 5 % . Może się okazać, że w przyszłości  kluczowymi czynnikami wyboru dostawcy usług finansowych będzie ich dostępność dla osób w podeszłym wieku – możliwość wydrukowania umowy większą czcionką czy też prosty interface bankowości elektronicznej. Tym bardziej, że wszyscy się zestarzejemy.

Joanna Grynfelder

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.