NIK skontrolował KNF w zakresie nadzoru nad realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wystapienie pokontrolne NIK

W raporcie znajduje się, oprócz szczegółowej oceny pracy kontrolerów, informacja o zakresie przeprowadzanych inspekcji.

Ciekawa i obowiązkowa lektura!

Może Ci się również spodoba