Instytucja finansowa nie może odmówić mediacji

Od 1 stycznia 2016 r. instytucja finansowa nie może odmówić klientowi udziału w postępowaniu mediacyjnym. Możliwość polubownego rozpatrywania sporów nie jest nowym rozwiązaniem, jednak od początku roku udział podmiotu rynku finansowego w postępowaniu jest obowiązkowy.Dotychczas praktyką było odrzucanie wniosku klienta o mediację, bowiem zapisy znajdujące się w regulaminach i umowach nie obligowały przedsiębiorców do korzystania z tego rozwiązania. Mediacje pomiędzy podmiotem finansowym a poszkodowanym klientem będzie prowadził Rzecznik Finansowy, który będzie jednocześnie informował instytucję finansową o roszczeniu klienta oraz zaproponuje rozwiązanie sporu. Korzyścią dla klienta jest niewątpliwie wzmocnienie jego pozycji względem instytucji finansowej poprzez uzyskanie wsparcia, porady prawnej i informacji, które mogą zostać przez niego wykorzystane w sporze sądowym – jeżeli strony sporu nie przyjmą zaproponowanego rozwiązania. Koszt postępowania przed Rzecznikiem Finansowym to 50 zł.

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.