Logo forum compliance

GIODO o niechcianych reklamach na wyciągach z rachunku

Forum Compliance3 stycznia 2016

Po raz kolejny GIODO w sposób wyraźny przedstawia swoje stanowisko dotyczące reklamy usług przedsiębiorcy na wyciągu z rachunku. W przypadku, kiedy klient zgłosi sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, nawet informacja o proponowanych usługach, czy też produktów – na rachunku, czy fakturze jest w rozumieniu GIODO niechcianą reklamą i naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Źródło: GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych